MEDEDELING CORONAVIRUS:
Synthegra Archeologie B.V. :  hoe gaan wij als bedrijf hier mee om?

Welkom bij Synthegra Archeologie B.V.

Wilt u graafwerkzaamheden uitvoeren waarbij allereerst archeologisch onderzoek noodzakelijk is?
Synthegra Archeologie kan u door het complete archeologisch traject helpen, waarbij kwaliteit en efficiëntie voorop staan.

Vanaf het opstellen van een bureauonderzoek, vaak gecombineerd met een inventariserend onderzoek
in de vorm van boringen
, het opstellen van een plan van aanpak/programma van eisen tot het uitvoeren van een waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven, een archeologische begeleiding of een definitieve opgraving.

Daarnaast kunnen particulieren, bedrijven en overheden bij Synthegra Archeologie terecht voor een onafhankelijk advies met betrekking tot het cultureel erfgoed.

Synthegra Archeologie streeft ernaar om binnen het archeologisch bestel voor zowel de opdrachtgever als het cultureel erfgoed de beste weg te vinden. Hierbij wordt getracht door efficiënt te werken en een goede communicatie tussen de betrokken partijen kosten- en tijdbesparend te werken.

U kunt ook online een offerte aanvragen.


Synthegra Archeologie B.V. is aangesloten bij:                       Synthegra Archeologie B.V. is partner van:

                                                                   
 De Nederlandse Vereniging van                                                
 Archeologische Opgravingsbedrijven                                       


MEDEDELING CORONAVIRUS:

Synthegra Archeologie B.V.:   
hoe gaan wij als bedrijf hiermee om?

Graag willen wij u informeren hoe Synthegra Archeologie B.V. hiermee omgaat.

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen we uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

De volgende maatregelen worden door Synthegra Archeologie gehanteerd:
  • Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.
  • Medewerkers werken, indien mogelijk, thuis.
  • Tijdens het veldwerk  behouden  onze medewerkers afstand van elkaar en vermijden elk contact. Hoogste hygiënische normen  zullen gehandhaafd worden.
  • Medewerkers houden zo veel mogelijk pauze onafhankelijk van elkaar.
  • Vergaderingen en bijeenkomsten worden zo veel mogelijk beperkt of verplaatst of telefonisch overleg zal plaatsvinden.
  • De gewone werkzaamheden gaan, hoewel aangepast, zo veel mogelijk door.
Indien er vragen zijn kunt u gewoon met ons contact opnemen : 088- 8181981

Wij hebben als archeologisch bedrijf de verantwoordelijkheid om u van dienst te zijn en daarom blijven wij voor u beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers Synthegra Archeologie B.V.
 
Synthegra Archeologie B.V. | T 088 81 81 981 | info@synthegra.nl