MEDEDELING CORONAVIRUS:
Synthegra Archeologie B.V. :  hoe gaan wij als bedrijf hier mee om?

Disclaimer

Synthegra Archeologie B.V. heeft deze website met de grootst mogelijke aandacht en zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Aan de gegevens en informatie die op deze site staan, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Synthegra Archeologie B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze gegevens. Synthegra Archeologie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Het gebruik van gegevens, afbeeldingen en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en na duidelijke bronvermelding.


Synthegra Archeologie B.V. | T 088 81 81 981 | info@synthegra.nl