MEDEDELING CORONAVIRUS:
Synthegra Archeologie B.V. :  hoe gaan wij als bedrijf hier mee om?

Welkom bij Synthegra Archeologie B.V.

Wilt u graafwerkzaamheden uitvoeren waarbij allereerst archeologisch onderzoek noodzakelijk is?
Synthegra Archeologie kan u door het complete archeologisch traject helpen, waarbij kwaliteit en efficiëntie voorop staan.

Vanaf het opstellen van een bureauonderzoek, vaak gecombineerd met een inventariserend onderzoek
in de vorm van boringen
, het opstellen van een plan van aanpak/programma van eisen tot het uitvoeren van een waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven, een archeologische begeleiding of een definitieve opgraving.

Daarnaast kunnen particulieren, bedrijven en overheden bij Synthegra Archeologie terecht voor een onafhankelijk advies met betrekking tot het cultureel erfgoed.

Synthegra Archeologie streeft ernaar om binnen het archeologisch bestel voor zowel de opdrachtgever als het cultureel erfgoed de beste weg te vinden. Hierbij wordt getracht door efficiënt te werken en een goede communicatie tussen de betrokken partijen kosten- en tijdbesparend te werken.

U kunt ook online een offerte aanvragen.


Synthegra Archeologie B.V. is aangesloten bij:                       Synthegra Archeologie B.V. is partner van:

                                                                   
 De Nederlandse Vereniging van                                                
 Archeologische Opgravingsbedrijven                                       

Synthegra Archeologie B.V. | T 088 81 81 981 | info@synthegra.nl